Animalia - Živočíchy

Celkový počet fotogafií: 35

B

Bombina bombina (kunka červenobruchá)
Bombina bombina (kunka červenobruchá)
Bombina variegata (kunka žltobruchá)
Bombina variegata (kunka žltobruchá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)
Bufo bufo (ropucha bradavičnatá)

C

Capreolus capreolus (srnec hôrny)
Capreolus capreolus (srnec hôrny)
Capreolus capreolus (srnec hôrny)
Capreolus capreolus (srnec hôrny)
Coronella austriaca (užovka hladká)
Coronella austriaca (užovka hladká)

D

Dama dama (daniel škvrnitý)
Dama dama (daniel škvrnitý)

L

Lacerta agilis (jašterica krátkohlavá)
Lacerta agilis (jašterica krátkohlavá)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)
Lacerta viridis (jašterica zelená)

M

Myocastor coypus (nutria vodná)
Myocastor coypus (nutria vodná)

O

Ondatra zibethica (ondatra pižmová)
Ondatra zibethica (ondatra pižmová)
Ondatra zibethica (ondatra pižmová)
Ondatra zibethica (ondatra pižmová)

P

Pelophylax kl. esculenta (skokan zelený)
Pelophylax kl. esculenta (skokan zelený)
Pelophylax kl. esculenta (skokan zelený)
Pelophylax kl. esculenta (skokan zelený)
Pelophylax ridibundus (skokan rapotavý)
Pelophylax ridibundus (skokan rapotavý)
Pelophylax ridibundus (skokan rapotavý)
Pelophylax ridibundus (skokan rapotavý)
Pelophylax sp. (skokan - bližšie neurčený)
Pelophylax sp. (skokan - bližšie neurčený)
Podarcis muralis (jašterica múrová)
Podarcis muralis (jašterica múrová)
Pseudepidalea viridis (ropucha zelená)
Pseudepidalea viridis (ropucha zelená)
Pseudepidalea viridis (ropucha zelená)
Pseudepidalea viridis (ropucha zelená)

R

Rana dalmatina (skokan štíhly)
Rana dalmatina (skokan štíhly)

S

Sciurus vulgaris (veverica stromová)
Sciurus vulgaris (veverica stromová)

Z

Zamenis longissimus (užovka stromová)
Zamenis longissimus (užovka stromová)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)
Zootoca vivipara (jašterica živorodá)