Araneae - Pavúky

Celkový počet fotogafií: 118

A

Agalenatea redii
Agalenatea redii
Agalenatea redii
Agalenatea redii
Agalenatea redii
Agalenatea redii
Agelena labyrinthica
Agelena labyrinthica
Amaurobius cf. ferox (cedivka domová)
Amaurobius cf. ferox (cedivka domová)
Amaurobius fenestralis (cedivka podkôrna)
Amaurobius fenestralis (cedivka podkôrna)
Amaurobius fenestralis (cedivka podkôrna)
Amaurobius fenestralis (cedivka podkôrna)
Amaurobius fenestralis (cedivka podkôrna)
Amaurobius fenestralis (cedivka podkôrna)
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Anyphaena accentuata
Araneus cf. circe
Araneus cf. circe
Araneus cf. triguttatus
Araneus cf. triguttatus
Araneus circe
Araneus circe
Araneus diadematus (križiak obyčajný)
Araneus diadematus (križiak obyčajný)
Araneus quadratus (križiak štvorškvrnný)
Araneus quadratus (križiak štvorškvrnný)
Araneus sturmi
Araneus sturmi
Araniella alpica (križiak)
Araniella alpica (križiak)
Araniella cucurbitina (križiak zelený)
Araniella cucurbitina (križiak zelený)
Argiope bruennichi (križiak pásavý)
Argiope bruennichi (križiak pásavý)
Argiope bruennichi (križiak pásavý)
Argiope bruennichi (križiak pásavý)
Argiope bruennichi (križiak pásavý)
Argiope bruennichi (križiak pásavý)
Argiope lobata
Argiope lobata
Argiope lobata
Argiope lobata
Argiope lobata
Argiope lobata
Atypus piceus
Atypus piceus

C

Callobius cf. claustrarius
Callobius cf. claustrarius
Cicurina cicur
Cicurina cicur
Cicurina cicur
Cicurina cicur
Clubiona comta
Clubiona comta
Clubiona sp.
Clubiona sp.
Clubiona sp.
Clubiona sp.
Coelotes cf. terrestris
Coelotes cf. terrestris
Coelotes cf. terrestris
Coelotes cf. terrestris
Coelotes cf. terrestris
Coelotes cf. terrestris
Cybaeus angustiarum
Cybaeus angustiarum
Cybaeus angustiarum
Cybaeus angustiarum
Cybaeus angustiarum
Cybaeus angustiarum

D

Diaea dorsata
Diaea dorsata
Dictyna latens
Dictyna latens
Drassodes cf. pubescens
Drassodes cf. pubescens

E

Ebrechtella tricuspidata (bežník listový)
Ebrechtella tricuspidata (bežník listový)
Enoplognatha ovata
Enoplognatha ovata
Eratigena agrestis
Eratigena agrestis
Eresus kollari (stepník červený)
Eresus kollari (stepník červený)

G

Gibbaranea bituberculata
Gibbaranea bituberculata
Gibbaranea bituberculata
Gibbaranea bituberculata
Gnaphosa sp
Gnaphosa sp

H

Harpactea rubicunda
Harpactea rubicunda
Heliophanus cf. cupreus (skákavka medená)
Heliophanus cf. cupreus (skákavka medená)
Histopona torpida
Histopona torpida
Histopona torpida
Histopona torpida
Histopona torpida
Histopona torpida

I

Inermocoelotes inermis
Inermocoelotes inermis

L

Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Larinioides suspicax
Liocranum rupicola
Liocranum rupicola
Liocranum rupicola
Liocranum rupicola
Lycosa singoriensis
Lycosa singoriensis
Lycosidae sp. (sliedič)
Lycosidae sp. (sliedič)

M

Metellina cf. mengei
Metellina cf. mengei
Metellina cf. mengei
Metellina cf. mengei
Metellina cf. segmentata
Metellina cf. segmentata
Metellina segmentata
Metellina segmentata
Metellina sp.
Metellina sp.
Micrommata virescens (osemočko smaragdové)
Micrommata virescens (osemočko smaragdové)

N

Nigma flavescens
Nigma flavescens
Nigma flavescens
Nigma flavescens
Nuctenea umbratica
Nuctenea umbratica
Nuctenea umbratica
Nuctenea umbratica

O

Oligolophus tridens (kosec trojzubý)
Oligolophus tridens (kosec trojzubý)

P

Pardosa cf. amentata
Pardosa cf. amentata
Pardosa cf. lugubris (sliedič)
Pardosa cf. lugubris (sliedič)
Pardosa cf. lugubris (sliedič)
Pardosa cf. lugubris (sliedič)
Pardosa lugubris (sliedič)
Pardosa lugubris (sliedič)
Pardosa lugubris (sliedič)
Pardosa lugubris (sliedič)
Pardosa sordidata
Pardosa sordidata
Pardosa sp.
Pardosa sp.
Pardosa sp.
Pardosa sp.
Philaeus chrysops (skákavka červenopása)
Philaeus chrysops (skákavka červenopása)
Philodromus cf. cespitum
Philodromus cf. cespitum
Philodromus cf. collinus
Philodromus cf. collinus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus margaritatus
Philodromus sp.
Philodromus sp.
Pisaura mirabilis (lovčík hôrny)
Pisaura mirabilis (lovčík hôrny)
Pisaura mirabilis (lovčík hôrny)
Pisaura mirabilis (lovčík hôrny)

R

Rilaena triangularis (kosec okatý)
Rilaena triangularis (kosec okatý)

S

Salticus scenicus (skákavka pruhovaná)
Salticus scenicus (skákavka pruhovaná)
Segestria senoculata (šesťočko podkôrne)
Segestria senoculata (šesťočko podkôrne)
Synema globosum
Synema globosum

T

Tegenaria silvestris
Tegenaria silvestris
Tenuiphantes cf. cristatus
Tenuiphantes cf. cristatus
Tetragnatha cf. extensa
Tetragnatha cf. extensa
Tetragnatha cf. extensa
Tetragnatha cf. extensa
Tetragnatha pinicola
Tetragnatha pinicola
Textrix cf. caudata
Textrix cf. caudata
Textrix cf. caudata
Textrix cf. caudata
Thanatus formicinus
Thanatus formicinus
Thanatus formicinus
Thanatus formicinus
Thanatus formicinus
Thanatus formicinus
Thomisus onustus (kvetárik menlivý)
Thomisus onustus (kvetárik menlivý)
Thomisus onustus (kvetárik menlivý)
Thomisus onustus (kvetárik menlivý)
Tibellus oblongus (listovník štíhly)
Tibellus oblongus (listovník štíhly)
Titanoeca schineri
Titanoeca schineri
Trachyzelotes pedestris
Trachyzelotes pedestris
Trochosa cf. ruricola
Trochosa cf. ruricola
Trochosa sp.
Trochosa sp.

X

Xysticus cf. bifasciatus
Xysticus cf. bifasciatus
Xysticus cf. ferrugineus
Xysticus cf. ferrugineus

Z

Zora cf. silvestris
Zora cf. silvestris
Zygiella cf. keyserlingi
Zygiella cf. keyserlingi