Lepidoptera - Motýle

Celkový počet fotogafií: 673

A

Abrostola triplasia (mora čiernočiara)
Abrostola triplasia (mora čiernočiara)
Abrostola triplasia (mora čiernočiara)
Abrostola triplasia (mora čiernočiara)
Acasis viretata (piadivka svíbová)
Acasis viretata (piadivka svíbová)
Acleris forsskaleana (obaľovač javorový)
Acleris forsskaleana (obaľovač javorový)
Acleris forsskaleana (obaľovač javorový)
Acleris forsskaleana (obaľovač javorový)
Acleris rhombana (obaľovač hruškový)
Acleris rhombana (obaľovač hruškový)
Acompsia cinerella (psota popolavá)
Acompsia cinerella (psota popolavá)
Acompsia tripunctella (psota papuľková)
Acompsia tripunctella (psota papuľková)
Acrobasis advenella (vijačka jarabinová)
Acrobasis advenella (vijačka jarabinová)
Acrobasis advenella (vijačka jarabinová)
Acrobasis advenella (vijačka jarabinová)
Adaina microdactyla (pierkavec konopáčový)
Adaina microdactyla (pierkavec konopáčový)
Adela croesella (adéla ozdobná)
Adela croesella (adéla ozdobná)
Adela reaumurella (adéla zelená)
Adela reaumurella (adéla zelená)
Adela reaumurella (adéla zelená)
Adela reaumurella (adéla zelená)
Adscita statices (zelenáčik štiavový)
Adscita statices (zelenáčik štiavový)
Aedia funesta (stužkavec povojový)
Aedia funesta (stužkavec povojový)
Aethes francillana (zvinúvač kôprový)
Aethes francillana (zvinúvač kôprový)
Aethes tesserana (zvinúvač jastrabníkový)
Aethes tesserana (zvinúvač jastrabníkový)
Aethes tesserana (zvinúvač jastrabníkový)
Aethes tesserana (zvinúvač jastrabníkový)
Agapeta zoegana (zvinúvač nevädzový)
Agapeta zoegana (zvinúvač nevädzový)
Aglossa pinguinalis (vijačka lojová)
Aglossa pinguinalis (vijačka lojová)
Agonopterix petasitis (ploskáč deväťsilový)
Agonopterix petasitis (ploskáč deväťsilový)
Agriopis marginaria (piadivka bodkovaná)
Agriopis marginaria (piadivka bodkovaná)
Agriphila inquinatella (trávovec prúžkatý)
Agriphila inquinatella (trávovec prúžkatý)
Agriphila straminella (trávovec medničkový)
Agriphila straminella (trávovec medničkový)
Agriphila straminella (trávovec medničkový)
Agriphila straminella (trávovec medničkový)
Agriphila straminella (trávovec medničkový)
Agriphila straminella (trávovec medničkový)
Agriphila tolli (trávovec Tollov)
Agriphila tolli (trávovec Tollov)
Agriphila tolli (trávovec Tollov)
Agriphila tolli (trávovec Tollov)
Agriphila tristella (trávovec trávový)
Agriphila tristella (trávovec trávový)
Agrotis exclamationis (siatica výkričníková)
Agrotis exclamationis (siatica výkričníková)
Alcis bastelbergeri (kôrovka fľakatá)
Alcis bastelbergeri (kôrovka fľakatá)
Aleimma loeflingiana (obaľovač dubový)
Aleimma loeflingiana (obaľovač dubový)
Allophyes oxyacanthae (mora hlohová)
Allophyes oxyacanthae (mora hlohová)
Alsophila aceraria (piadivka javorová)
Alsophila aceraria (piadivka javorová)
Amata phegea (bieloškvrnáč púpavcový)
Amata phegea (bieloškvrnáč púpavcový)
Amata phegea (bieloškvrnáč púpavcový)
Amata phegea (bieloškvrnáč púpavcový)
Amata phegea (bieloškvrnáč púpavcový)
Amata phegea (bieloškvrnáč púpavcový)
Amphipyra berbera (blyšťavka orgovánová)
Amphipyra berbera (blyšťavka orgovánová)
Amphipyra perflua (blyšťavka liesková)
Amphipyra perflua (blyšťavka liesková)
Anacampsis obscurella
Anacampsis obscurella
Anacampsis populella (psota osiková)
Anacampsis populella (psota osiková)
Anarsia innoxiella
Anarsia innoxiella
Ancylis achatana (obaľovač kerový)
Ancylis achatana (obaľovač kerový)
Ancylis mitterbacheriana (obaľovač Mitterbacherov)
Ancylis mitterbacheriana (obaľovač Mitterbacherov)
Angerona prunaria (listnatka trnková)
Angerona prunaria (listnatka trnková)
Anorthoa munda (mora hájová)
Anorthoa munda (mora hájová)
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines (mlynárik žeruchový)
Anthocharis cardamines (mlynárik žeruchový)
Anthocharis cardamines (mlynárik žeruchový)
Anthocharis cardamines (mlynárik žeruchový)
Anthophila fabriciana (listomôľka Fabriciova)
Anthophila fabriciana (listomôľka Fabriciova)
Anticlea derivata (piadivka fialová)
Anticlea derivata (piadivka fialová)
Antitype chi
Antitype chi
Apamea lateritia (sivkavec lipnicový)
Apamea lateritia (sivkavec lipnicový)
Apamea lithoxylaea (sivkavec koreňový)
Apamea lithoxylaea (sivkavec koreňový)
Apamea monoglypha (sivkavec trávový)
Apamea monoglypha (sivkavec trávový)
Apamea sublustris (sivkavec červenožltý)
Apamea sublustris (sivkavec červenožltý)
Apatura iris (dúhovec väčší)
Apatura iris (dúhovec väčší)
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aplocera plagiata (piadivka úhorová)
Aplocera plagiata (piadivka úhorová)
Aplocera praeformata (piadivka ľubovníková)
Aplocera praeformata (piadivka ľubovníková)
Apoda limacodes (apódia dubová)
Apoda limacodes (apódia dubová)
Apoda limacodes (apódia dubová)
Apoda limacodes (apódia dubová)
Aporodes floralis (vijačka artičoková)
Aporodes floralis (vijačka artičoková)
Archips podana (obaľovač sadový)
Archips podana (obaľovač sadový)
Archips podana (obaľovač sadový)
Archips podana (obaľovač sadový)
Arctia villica (spriadač ostružinový)
Arctia villica (spriadač ostružinový)
Argolamprotes micella (psota malinová)
Argolamprotes micella (psota malinová)
Argynnis adippe (perlovec fialkový)
Argynnis adippe (perlovec fialkový)
Argynnis paphia (perlovec striebristopásavý)
Argynnis paphia (perlovec striebristopásavý)
Argyresthia bonnetella (priadzovček hlohový)
Argyresthia bonnetella (priadzovček hlohový)
Argyresthia pruniella (priadzovček púčikový)
Argyresthia pruniella (priadzovček púčikový)
Argyresthia spinosella (priadzovček krovinový)
Argyresthia spinosella (priadzovček krovinový)
Argyresthia spinosella (priadzovček krovinový)
Argyresthia spinosella (priadzovček krovinový)
Aristotelia decurtella (psota kotúčová)
Aristotelia decurtella (psota kotúčová)
Artiora evonymaria
Artiora evonymaria
Ascotis selenaria (kôrovka palinová)
Ascotis selenaria (kôrovka palinová)
Asthena albulata (piadivka svetlá)
Asthena albulata (piadivka svetlá)
Atethmia centrago (mora jaseňová)
Atethmia centrago (mora jaseňová)
Atralata albofascialis (vijačka bielopása)
Atralata albofascialis (vijačka bielopása)
Atralata albofascialis (vijačka bielopása)
Atralata albofascialis (vijačka bielopása)
Atypha pulmonaris (sivkavec pľúcnikový)
Atypha pulmonaris (sivkavec pľúcnikový)
Autographa gamma (mora gama)
Autographa gamma (mora gama)
Autographa pulchrina (mora čistcová)
Autographa pulchrina (mora čistcová)
Axylia putris (sivkavec skorocelový)
Axylia putris (sivkavec skorocelový)

B

Batia cf. internella (zdobka listnáčová)
Batia cf. internella (zdobka listnáčová)
Batia cf. internella (zdobka listnáčová)
Batia cf. internella (zdobka listnáčová)
Batia internella (zdobka listnáčová)
Batia internella (zdobka listnáčová)
Bisigna procerella (zdobka kôrová)
Bisigna procerella (zdobka kôrová)
Biston strataria (piadivka dubová)
Biston strataria (piadivka dubová)
Biston strataria (piadivka dubová)
Biston strataria (piadivka dubová)
Blastobasis huemeri (hrabankovka huemerova)
Blastobasis huemeri (hrabankovka huemerova)
Blastodacna cf.atra (pestromôľka jabloňová)
Blastodacna cf.atra (pestromôľka jabloňová)
Boloria dia
Boloria dia
Boloria dia
Boloria dia
Boloria dia (perlovec najmenší)
Boloria dia (perlovec najmenší)
Boloria selene (perlovec dvanásťškvrnný)
Boloria selene (perlovec dvanásťškvrnný)
Borkhausenia minutella (zdobka sezelová)
Borkhausenia minutella (zdobka sezelová)
Brachionycha nubeculosa (mora marcová)
Brachionycha nubeculosa (mora marcová)
Brachmia blandella (psota útesovcová)
Brachmia blandella (psota útesovcová)
Brenthis daphne (perlovec černicový)
Brenthis daphne (perlovec černicový)
Brintesia circe (očkáň stoklasový)
Brintesia circe (očkáň stoklasový)
Brintesia circe (očkáň stoklasový)
Brintesia circe (očkáň stoklasový)
Bryophila cf.raptricula (lišajníkovka hnedá)
Bryophila cf.raptricula (lišajníkovka hnedá)

C

Cabera pusaria (listnatka biela)
Cabera pusaria (listnatka biela)
Cacyreus marshalli (modráčik muškátový)
Cacyreus marshalli (modráčik muškátový)
Cacyreus marshalli (modráčik muškátový)
Cacyreus marshalli (modráčik muškátový)
Calamia tridens (sivkavec zelený)
Calamia tridens (sivkavec zelený)
Calamia tridens (sivkavec zelený)
Calamia tridens (sivkavec zelený)
Calamia tridens (sivkavec zelený)
Calamia tridens (sivkavec zelený)
Callimorpha dominula (spriadač hluchavkový)
Callimorpha dominula (spriadač hluchavkový)
Callistege mi
Callistege mi
Calliteara pudibunda (štetinavec orechový)
Calliteara pudibunda (štetinavec orechový)
Callopistria juventina (sivkavec orličníkový)
Callopistria juventina (sivkavec orličníkový)
Calophasia lunula (mora pyšteková)
Calophasia lunula (mora pyšteková)
Calybites phasianipennella (psotka horčiaková)
Calybites phasianipennella (psotka horčiaková)
Calybites quadrisignella (psotka rešetliaková)
Calybites quadrisignella (psotka rešetliaková)
Calyciphora nephelodactyla (pierkavec pichliačový)
Calyciphora nephelodactyla (pierkavec pichliačový)
Calyciphora nephelodactyla (pierkavec pichliačový)
Calyciphora nephelodactyla (pierkavec pichliačový)
Cameraria ohridella (ploskáčik pagaštanový)
Cameraria ohridella (ploskáčik pagaštanový)
Cameraria ohridella (ploskáčik pagaštanový)
Cameraria ohridella (ploskáčik pagaštanový)
Campaea margaritaria (listnatka hrabová)
Campaea margaritaria (listnatka hrabová)
Camptogramma bilineata (piadivka žihľavová)
Camptogramma bilineata (piadivka žihľavová)
Camptogramma bilineata (piadivka žihľavová)
Camptogramma bilineata (piadivka žihľavová)
Capperia celeusi
Capperia celeusi
Carcharodus alceae (súmračník slezový)
Carcharodus alceae (súmračník slezový)
Carcharodus alceae (súmračník slezový)
Carcharodus alceae (súmračník slezový)
Carterocephalus palaemon (súmračník skorocelový)
Carterocephalus palaemon (súmračník skorocelový)
Catephia alchymista
Catephia alchymista
Catocala elocata (stužkavec topoľový)
Catocala elocata (stužkavec topoľový)
Catocala nymphaea (stužkavec cudzokrajný)
Catocala nymphaea (stužkavec cudzokrajný)
Catocala nymphagoga (stužkavec žltý)
Catocala nymphagoga (stužkavec žltý)
Catocala promissa (stužkavec karmínový)
Catocala promissa (stužkavec karmínový)
Catocala puerpera
Catocala puerpera
Catocala puerpera
Catocala puerpera
Catocala sponsa (stužkavec dubový)
Catocala sponsa (stužkavec dubový)
Catoptria permutatellus (trávovec machový)
Catoptria permutatellus (trávovec machový)
Catoptria pinella (trávovec metlicový)
Catoptria pinella (trávovec metlicový)
Cauchas fibulella (adéla veroniková)
Cauchas fibulella (adéla veroniková)
Cauchas fibulella (adéla veroniková)
Cauchas fibulella (adéla veroniková)
Cauchas fibulella (adéla veroniková)
Cauchas fibulella (adéla veroniková)
Cauchas rufifrontella (adéla valeriánková)
Cauchas rufifrontella (adéla valeriánková)
Cauchas rufimitrella (adéla červenohlavá)
Cauchas rufimitrella (adéla červenohlavá)
Cauchas rufimitrella (adéla červenohlavá)
Cauchas rufimitrella (adéla červenohlavá)
Cedestis gysseleniella (priadzovec chvojinový)
Cedestis gysseleniella (priadzovec chvojinový)
Celypha lacunana (obaľovač kalužinový)
Celypha lacunana (obaľovač kalužinový)
Celypha rivulana (obaľovač lúčny)
Celypha rivulana (obaľovač lúčny)
Celypha striana (obaľovač púpavový)
Celypha striana (obaľovač púpavový)
Cerapteryx graminis (mora lúčna)
Cerapteryx graminis (mora lúčna)
Cerapteryx graminis (mora lúčna)
Cerapteryx graminis (mora lúčna)
Cerura vinula (hranostajník vŕbový)
Cerura vinula (hranostajník vŕbový)
Chamaesphecia empiformis (podobník krúživkovitý)
Chamaesphecia empiformis (podobník krúživkovitý)
Chamaesphecia tenthrediniformis
Chamaesphecia tenthrediniformis
Charanyca trigrammica (sivkavec trojčiarový)
Charanyca trigrammica (sivkavec trojčiarový)
Charissa variegata (piadivka)
Charissa variegata (piadivka)
Charissa variegata (piadivka)
Charissa variegata (piadivka)
Chazara briseis (očkáň skalný)
Chazara briseis (očkáň skalný)
Chlorissa cloraria (piadivka černicová)
Chlorissa cloraria (piadivka černicová)
Choristoneura hebenstreitella (obaľovač Hebenstreitov)
Choristoneura hebenstreitella (obaľovač Hebenstreitov)
Chortodes extrema (sivkavec steblový)
Chortodes extrema (sivkavec steblový)
Chrysocrambus craterella (trávovec mriežkovaný)
Chrysocrambus craterella (trávovec mriežkovaný)
Chrysoesthia drurella (psota láskavcová)
Chrysoesthia drurella (psota láskavcová)
Chrysoesthia drurella (psota láskavcová)
Chrysoesthia drurella (psota láskavcová)
Chrysoteuchia culmella (trávovec záhradný)
Chrysoteuchia culmella (trávovec záhradný)
Cilix glaucata (srpokrídlovec trnkový)
Cilix glaucata (srpokrídlovec trnkový)
Cleora cinctaria (kôrovka ľubovníková)
Cleora cinctaria (kôrovka ľubovníková)
Clepsis consimilana (obaľovač okrovočervený)
Clepsis consimilana (obaľovač okrovočervený)
Clepsis rurinana (obaľovač lastovičníkový)
Clepsis rurinana (obaľovač lastovičníkový)
Cnaemidophorus rhododactyla (pierkavec šípkový)
Cnaemidophorus rhododactyla (pierkavec šípkový)
Cnaemidophorus rhododactyla (pierkavec šípkový)
Cnaemidophorus rhododactyla (pierkavec šípkový)
Cnaemidophorus rhododactyla (pierkavec šípkový)
Cnaemidophorus rhododactyla (pierkavec šípkový)
Cnephasia communana (obaľovač obyčajný)
Cnephasia communana (obaľovač obyčajný)
Cnephasia incertana (obaľovač žerušnicový)
Cnephasia incertana (obaľovač žerušnicový)
Cochylidia heydeniana (zvinúvač Heydenov)
Cochylidia heydeniana (zvinúvač Heydenov)
Cochylimorpha cf.hilarana (zvinúvač piesočný)
Cochylimorpha cf.hilarana (zvinúvač piesočný)
Cochylis sannitica (zvinúvač)
Cochylis sannitica (zvinúvač)
Coenonympha arcania (očkáň medničkový)
Coenonympha arcania (očkáň medničkový)
Coenonympha arcania (očkáň medničkový)
Coenonympha arcania (očkáň medničkový)
Coenonympha glycerion (očkáň traslicový)
Coenonympha glycerion (očkáň traslicový)
Coenonympha glycerion (očkáň traslicový)
Coenonympha glycerion (očkáň traslicový)
Coenonympha glycerion (očkáň traslicový)
Coenonympha glycerion (očkáň traslicový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coenonympha pamphilus (očkáň pohánkový)
Coleophora cf. alticolella (rúrkovček barinný)
Coleophora cf. alticolella (rúrkovček barinný)
Coleophora cf. saturatella (rúrkovček rozmanitý)
Coleophora cf. saturatella (rúrkovček rozmanitý)
Coleophora chamaedriella (rúrkovček hrdobarkový)
Coleophora chamaedriella (rúrkovček hrdobarkový)
Coleophora gallipennella (rúrkovček východný)
Coleophora gallipennella (rúrkovček východný)
Coleophora hemerobiella (rúrkovček púčikový)
Coleophora hemerobiella (rúrkovček púčikový)
Coleophora oriolella (rúrkovček ranostajový)
Coleophora oriolella (rúrkovček ranostajový)
Coleophora otidipennella (rúrkovček šedý)
Coleophora otidipennella (rúrkovček šedý)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colias alfacariensis (žltáčik podkovkový)
Colocasia coryli (mramorovka sivá)
Colocasia coryli (mramorovka sivá)
Comibaena bajularia (piadivka lemovaná)
Comibaena bajularia (piadivka lemovaná)
Comibaena bajularia (piadivka lemovaná)
Comibaena bajularia (piadivka lemovaná)
Conistra rubiginea (mora škvrnkatá)
Conistra rubiginea (mora škvrnkatá)
Conistra vaccinii (mora mnohotvárna)
Conistra vaccinii (mora mnohotvárna)
Conobathra tumidana (vijačka dubinová)
Conobathra tumidana (vijačka dubinová)
Conobathra tumidana (vijačka dubinová)
Conobathra tumidana (vijačka dubinová)
Cosmia pyralina (sivkavec hruškový)
Cosmia pyralina (sivkavec hruškový)
Cosmia trapezina (sivkavec javorový)
Cosmia trapezina (sivkavec javorový)
Cosmia trapezina (sivkavec javorový)
Cosmia trapezina (sivkavec javorový)
Cosmorhoe ocellata (piadivka očkatá)
Cosmorhoe ocellata (piadivka očkatá)
Cossus cossus (drevotoč obyčajný)
Cossus cossus (drevotoč obyčajný)
Crambus lathoniellus (trávovec lúčny)
Crambus lathoniellus (trávovec lúčny)
Crambus lathoniellus (trávovec lúčny)
Crambus lathoniellus (trávovec lúčny)
Crambus perlella (trávovec perleťový)
Crambus perlella (trávovec perleťový)
Crambus perlella (trávovec perleťový)
Crambus perlella (trávovec perleťový)
Crombrugghia distans (pierkavec škardový)
Crombrugghia distans (pierkavec škardový)
Cryphia muralis (lišajníkovka múrová)
Cryphia muralis (lišajníkovka múrová)
Cucullia lucifuga (mora mrkvová)
Cucullia lucifuga (mora mrkvová)
Cupido argiades (modráčik ľadencový)
Cupido argiades (modráčik ľadencový)
Cyclophora puppillaria (piadica očkatá)
Cyclophora puppillaria (piadica očkatá)
Cydalima perspectalis
Cydalima perspectalis
Cydia pomonella (plodokaz jablčný)
Cydia pomonella (plodokaz jablčný)
Cydia pomonella (plodokaz jablčný)
Cydia pomonella (plodokaz jablčný)
Cydia pomonella (plodokaz jablčný)
Cydia pomonella (plodokaz jablčný)
Cydia strobilella (plodokaz šiškový)
Cydia strobilella (plodokaz šiškový)

D

Deilephila elpenor (lišaj vŕbkový)
Deilephila elpenor (lišaj vŕbkový)
Deilephila elpenor (lišaj vŕbkový)
Deilephila elpenor (lišaj vŕbkový)
Deilephila porcellus (lišaj vrbicový)
Deilephila porcellus (lišaj vrbicový)
Deilephila porcellus (lišaj vrbicový)
Deilephila porcellus (lišaj vrbicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Dendrolimus pini (priadkovec borovicový)
Depressaria emeritella (ploskáč bielohlavý)
Depressaria emeritella (ploskáč bielohlavý)
Depressaria heraclei (ploskáč paštrnákový)
Depressaria heraclei (ploskáč paštrnákový)
Diachrysia chrysitis (mora zlatistá)
Diachrysia chrysitis (mora zlatistá)
Diachrysia chrysitis (mora zlatistá)
Diachrysia chrysitis (mora zlatistá)
Diachrysia stenochrysis (mora Tuttova)
Diachrysia stenochrysis (mora Tuttova)
Diacrisia sannio (spriadač chrastavcový)
Diacrisia sannio (spriadač chrastavcový)
Diaphora mendica (spriadač vratičový)
Diaphora mendica (spriadač vratičový)
Dichomeris alacella (psota stromová)
Dichomeris alacella (psota stromová)
Dichomeris derasella (psota hrdzavožltá)
Dichomeris derasella (psota hrdzavožltá)
Dichrorampha petiverella (koreňožrút rimbabový)
Dichrorampha petiverella (koreňožrút rimbabový)
Dichrorampha petiverella (koreňožrút rimbabový)
Dichrorampha petiverella (koreňožrút rimbabový)
Dichrorampha plumbana (koreňožrút obyčajný)
Dichrorampha plumbana (koreňožrút obyčajný)
Dichrorampha simpliciana (koreňožrút palinový)
Dichrorampha simpliciana (koreňožrút palinový)
Dicycla oo (sivkavec dvojoký)
Dicycla oo (sivkavec dvojoký)
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Dioryctria abietella (vijačka smreková)
Dioryctria abietella (vijačka smreková)
Diurnea fagella (zdobka buková)
Diurnea fagella (zdobka buková)
Dolicharthria punctalis (vijačka ďatelinová)
Dolicharthria punctalis (vijačka ďatelinová)
Doloploca punctulana (obaľovač dráčový)
Doloploca punctulana (obaľovač dráčový)
Drymonia ruficornis (chochlatka dubová)
Drymonia ruficornis (chochlatka dubová)
Drymonia ruficornis (chochlatka dubová)
Drymonia ruficornis (chochlatka dubová)
Dypterygia scabriuscula (sivkavec štiavový)
Dypterygia scabriuscula (sivkavec štiavový)
Dysauxes ancilla (bieloškvrnáč lišajníkový)
Dysauxes ancilla (bieloškvrnáč lišajníkový)
Dysauxes ancilla (bieloškvrnáč lišajníkový)
Dysauxes ancilla (bieloškvrnáč lišajníkový)
Dyscia conspersaria (piadivka šalviová)
Dyscia conspersaria (piadivka šalviová)
Dysgonia algira (stužkavec alžírsky)
Dysgonia algira (stužkavec alžírsky)
Dysstroma truncata (piadivka čučoriedková)
Dysstroma truncata (piadivka čučoriedková)
Dysstroma truncata (piadivka čučoriedková)
Dysstroma truncata (piadivka čučoriedková)

E

Earophila badiata (piadivka šípková)
Earophila badiata (piadivka šípková)
Ectropis crepuscularia (kôrovka orlíčková)
Ectropis crepuscularia (kôrovka orlíčková)
Eilema complana (lišajníkovec lišajníkový)
Eilema complana (lišajníkovec lišajníkový)
Eilema depressa (lišajníkovec smrekový)
Eilema depressa (lišajníkovec smrekový)
Eilema lutarella (lišajníkovec hlinožltý)
Eilema lutarella (lišajníkovec hlinožltý)
Eilema sororcula (lišajníkovec lesný)
Eilema sororcula (lišajníkovec lesný)
Elachista albifrontella (trávovček bieločelový)
Elachista albifrontella (trávovček bieločelový)
Elachista argentella (trávovček striebristý)
Elachista argentella (trávovček striebristý)
Elachista cf. dispunctella (trávovček poprášený)
Elachista cf. dispunctella (trávovček poprášený)
Elachista pollutella (trávovček pýrový)
Elachista pollutella (trávovček pýrový)
Elachista pollutella (trávovček pýrový)
Elachista pollutella (trávovček pýrový)
Elaphria venustula (sivkavec pôvabný)
Elaphria venustula (sivkavec pôvabný)
Elophos dilucidaria (šedivka pyšteková)
Elophos dilucidaria (šedivka pyšteková)
Ematheudes punctella (vijačka bodkovaná)
Ematheudes punctella (vijačka bodkovaná)
Ematheudes punctella (vijačka bodkovaná)
Ematheudes punctella (vijačka bodkovaná)
Ematurga atomaria (piadivka vresová)
Ematurga atomaria (piadivka vresová)
Ematurga atomaria (piadivka vresová)
Ematurga atomaria (piadivka vresová)
Emmelia trabealis (morička pupencová)
Emmelia trabealis (morička pupencová)
Emmelina monodactyla (pierkavec pupencový)
Emmelina monodactyla (pierkavec pupencový)
Endothenia nigricostana (obaľovač hluchavkový)
Endothenia nigricostana (obaľovač hluchavkový)
Endotricha flammealis (vijačka plamenná)
Endotricha flammealis (vijačka plamenná)
Endotricha flammealis (vijačka plamenná)
Endotricha flammealis (vijačka plamenná)
Ennomos autumnaria (listnatka jesenná)
Ennomos autumnaria (listnatka jesenná)
Ennomos quercinaria (listnatka dubová)
Ennomos quercinaria (listnatka dubová)
Entephria caesiata (piadivka brusnicová)
Entephria caesiata (piadivka brusnicová)
Epagoge grotiana (obaľovač ostružinový)
Epagoge grotiana (obaľovač ostružinový)
Epascestria pustulalis (vijačka smohlová)
Epascestria pustulalis (vijačka smohlová)
Ephestia woodiella
Ephestia woodiella
Epiblema sticticana (obaľovač podbeľový)
Epiblema sticticana (obaľovač podbeľový)
Epiblema turbidana (obaľovač deväťsilový)
Epiblema turbidana (obaľovač deväťsilový)
Epichnopterix cf. plumella (vreckovec malý)
Epichnopterix cf. plumella (vreckovec malý)
Epidauria transversariella
Epidauria transversariella
Epilecta linogrisea (mora drchničková)
Epilecta linogrisea (mora drchničková)
Epinotia festivana (obaľovač úhľadný)
Epinotia festivana (obaľovač úhľadný)
Epinotia tedella (obaľovač smrekový)
Epinotia tedella (obaľovač smrekový)
Epione repandaria (listnatka topoľová)
Epione repandaria (listnatka topoľová)
Epione repandaria (listnatka topoľová)
Epione repandaria (listnatka topoľová)
Epirrhoe alternata (piadivka obyčajná)
Epirrhoe alternata (piadivka obyčajná)
Erannis defoliaria (piadivka zimná)
Erannis defoliaria (piadivka zimná)
Erebia aethiops (očkáň trávový)
Erebia aethiops (očkáň trávový)
Erebia ligea (očkáň čiernohnedý)
Erebia ligea (očkáň čiernohnedý)
Erynnis tages (súmračník kotúčový)
Erynnis tages (súmračník kotúčový)
Erynnis tages (súmračník kotúčový)
Erynnis tages (súmračník kotúčový)
Eteobalea anonymella (zdobníček striebroškvrnný)
Eteobalea anonymella (zdobníček striebroškvrnný)
Eteobalea intermediella
Eteobalea intermediella
Ethmia bipunctella (čiernomôľka stepná)
Ethmia bipunctella (čiernomôľka stepná)
Ethmia quadrillella (čiernomôľka nezábudková)
Ethmia quadrillella (čiernomôľka nezábudková)
Eublemma purpurina (morička purpurová)
Eublemma purpurina (morička purpurová)
Eublemma purpurina (morička purpurová)
Eublemma purpurina (morička purpurová)
Eucosma cana (obaľovač bodliakový)
Eucosma cana (obaľovač bodliakový)
Eucosma conterminana (obaľovač šalátový)
Eucosma conterminana (obaľovač šalátový)
Eudonia lacustrata (sivenka krovinová)
Eudonia lacustrata (sivenka krovinová)
Eulamprotes atrella (psota ľubovníková)
Eulamprotes atrella (psota ľubovníková)
Eupithecia abbreviata (kvetnatka dúbravová)
Eupithecia abbreviata (kvetnatka dúbravová)
Eupithecia icterata (kvetnatka vratičová)
Eupithecia icterata (kvetnatka vratičová)
Eupithecia insigniata (kvetnatka ovocná)
Eupithecia insigniata (kvetnatka ovocná)
Eupithecia inturbata (kvetnatka javorová)
Eupithecia inturbata (kvetnatka javorová)
Eupithecia satyrata (kvetnatka horcová)
Eupithecia satyrata (kvetnatka horcová)
Eupsilia transversa (mora bielobodková)
Eupsilia transversa (mora bielobodková)
Eupsilia transversa (mora bielobodková)
Eupsilia transversa (mora bielobodková)
Eurrhypis pollinalis (vijačka zanovätníková)
Eurrhypis pollinalis (vijačka zanovätníková)
Euspilapteryx auroguttella (psotka ľubovníková)
Euspilapteryx auroguttella (psotka ľubovníková)
Eutelia adulatrix (mora škumpová)
Eutelia adulatrix (mora škumpová)
Evergestis forficalis (vijačka kapustová)
Evergestis forficalis (vijačka kapustová)
Evergestis frumentalis (vijačka obilná)
Evergestis frumentalis (vijačka obilná)
Evergestis limbata (vijačka cesnačková)
Evergestis limbata (vijačka cesnačková)
Evergestis limbata (vijačka cesnačková)
Evergestis limbata (vijačka cesnačková)
Exoteleia dodecella (psota borovicová)
Exoteleia dodecella (psota borovicová)

G

Galleria mellonella (vijačka voštinová)
Galleria mellonella (vijačka voštinová)
Gandaritis pyraliata (piadivka marinková)
Gandaritis pyraliata (piadivka marinková)
Geina didactyla (pierkavec kuklíkový)
Geina didactyla (pierkavec kuklíkový)
Gelechia sestertiella (psota kruhoškvrnná)
Gelechia sestertiella (psota kruhoškvrnná)
Glyphipterix forsterella (môľka Forsterova)
Glyphipterix forsterella (môľka Forsterova)
Gonepteryx rhamni (žltáčik rešetliakový)
Gonepteryx rhamni (žltáčik rešetliakový)
Grapholita compositella (plodokaz ďatelinový)
Grapholita compositella (plodokaz ďatelinový)
Gymnoscelis rufifasciata (kvetnatka malá)
Gymnoscelis rufifasciata (kvetnatka malá)

H

Habrosyne pyritoides (môrka bielopása)
Habrosyne pyritoides (môrka bielopása)
Hadena perplexa (mora mydlicová)
Hadena perplexa (mora mydlicová)
Hedya nubiferana (obaľovač záhradný)
Hedya nubiferana (obaľovač záhradný)
Hedya nubiferana (obaľovač záhradný)
Hedya nubiferana (obaľovač záhradný)
Hedya salicella (obaľovač sivobiely)
Hedya salicella (obaľovač sivobiely)
Hedya salicella (obaľovač sivobiely)
Hedya salicella (obaľovač sivobiely)
Hedya salicella (obaľovač sivobiely)
Hedya salicella (obaľovač sivobiely)
Helcystogramma albinervis
Helcystogramma albinervis
Helcystogramma rufescens
Helcystogramma rufescens
Helicoverpa armigera (sivkavec konopný)
Helicoverpa armigera (sivkavec konopný)
Heliomata glarearia (listnatka žltkastá)
Heliomata glarearia (listnatka žltkastá)
Heliothela wulfeniana (sivenka Wulfenova)
Heliothela wulfeniana (sivenka Wulfenova)
Hemaris tityus (lišaj chrastavcový)
Hemaris tityus (lišaj chrastavcový)
Hemithea aestivaria (piadivka letná)
Hemithea aestivaria (piadivka letná)
Herculia incarnatalis
Herculia incarnatalis
Herculia rubidalis (vijačka červenohnedá)
Herculia rubidalis (vijačka červenohnedá)
Heteropterus morpheus (súmračník čiernohnedý)
Heteropterus morpheus (súmračník čiernohnedý)
Hipparchia fagi
Hipparchia fagi
Hipparchia fagi (očkáň medúnkový)
Hipparchia fagi (očkáň medúnkový)
Hipparchia statilinus (očkáň piesočný)
Hipparchia statilinus (očkáň piesočný)
Holoscolia huebneri (zdobka kostravová)
Holoscolia huebneri (zdobka kostravová)
Holoscolia huebneri (zdobka kostravová)
Holoscolia huebneri (zdobka kostravová)
Holoscolia huebneri (zdobka kostravová)
Holoscolia huebneri (zdobka kostravová)
Homoeosoma sinuella (vijačka skorocelová)
Homoeosoma sinuella (vijačka skorocelová)
Horisme tersata (piadivka vlašská)
Horisme tersata (piadivka vlašská)
Hyles euphorbiae (lišaj mliečnikový)
Hyles euphorbiae (lišaj mliečnikový)
Hyles euphorbiae (lišaj mliečnikový)
Hyles euphorbiae (lišaj mliečnikový)
Hyles euphorbiae (lišaj mliečnikový)
Hyles euphorbiae (lišaj mliečnikový)
Hypatopa binotella (humusovka smrečinová)
Hypatopa binotella (humusovka smrečinová)
Hypena rostralis (pamora chmeľová)
Hypena rostralis (pamora chmeľová)
Hypena rostralis (pamora chmeľová)
Hypena rostralis (pamora chmeľová)
Hypena rostralis (pamora chmeľová)
Hypena rostralis (pamora chmeľová)
Hypercallia citrinalis (humusovka horčinková)
Hypercallia citrinalis (humusovka horčinková)
Hypochalcia ahenella (vijačka olivovohnedá)
Hypochalcia ahenella (vijačka olivovohnedá)
Hypsopygia costalis (vijačka senová)
Hypsopygia costalis (vijačka senová)

I

Idaea aversata (piadica kručinková)
Idaea aversata (piadica kručinková)
Idaea bilinearia (piadica červenkastá)
Idaea bilinearia (piadica červenkastá)
Idaea degeneraria (piadica premenlivá)
Idaea degeneraria (piadica premenlivá)
Idaea fuscovenosa (piadica dúbravová)
Idaea fuscovenosa (piadica dúbravová)
Idaea politaria (piadica južná)
Idaea politaria (piadica južná)
Idaea rusticata (piadica poľná)
Idaea rusticata (piadica poľná)
Idaea seriata (piadica čremchová)
Idaea seriata (piadica čremchová)
Idaea straminata (piadica prostá)
Idaea straminata (piadica prostá)
Idaea straminata (piadica prostá)
Idaea straminata (piadica prostá)
Idaea trigeminata (piadica východná)
Idaea trigeminata (piadica východná)
Incurvaria masculella (blyštek bukový)
Incurvaria masculella (blyštek bukový)
Incurvaria oehlmanniella (blyštek Öhlmannov)
Incurvaria oehlmanniella (blyštek Öhlmannov)
Iphiclides podalirius (vidlochvost ovocný)
Iphiclides podalirius (vidlochvost ovocný)
Isophrictis striatella (psota prúžkovaná)
Isophrictis striatella (psota prúžkovaná)
Isophrictis striatella (psota prúžkovaná)
Isophrictis striatella (psota prúžkovaná)
Issoria lathonia (perlovec malý)
Issoria lathonia (perlovec malý)
Issoria lathonia (perlovec malý)
Issoria lathonia (perlovec malý)

J

Jordanita subsolana (zelenáčik krasovlasový)
Jordanita subsolana (zelenáčik krasovlasový)

L

Lacanobia oleracea (mora kelová)
Lacanobia oleracea (mora kelová)
Lacanobia w-latinum
Lacanobia w-latinum
Lacanobia w-latinum
Lacanobia w-latinum
Lampronia flavimitrella (lesklec žltohlavý)
Lampronia flavimitrella (lesklec žltohlavý)
Laothoe populi (lišaj topoľový)
Laothoe populi (lišaj topoľový)
Laspeyria flexula (stužkavec lišajníkový)
Laspeyria flexula (stužkavec lišajníkový)
Lathronympha strigana (plodokaz ľubovníkový)
Lathronympha strigana (plodokaz ľubovníkový)
Lecithocera nigrana
Lecithocera nigrana
Lecithocera nigrana (stepnomil počerný)
Lecithocera nigrana (stepnomil počerný)
Ligdia adustata (piadivka bršlenová)
Ligdia adustata (piadivka bršlenová)
Ligdia adustata (piadivka bršlenová)
Ligdia adustata (piadivka bršlenová)
Ligdia adustata (piadivka bršlenová)
Ligdia adustata (piadivka bršlenová)
Lithosia quadra (lišajníkovec štvorbodý)
Lithosia quadra (lišajníkovec štvorbodý)
Lomaspilis marginata (piadivka liesková)
Lomaspilis marginata (piadivka liesková)
Loxostege sticticalis (vijačka repová)
Loxostege sticticalis (vijačka repová)
Lycaena dispar (ohniváčik veľký)
Lycaena dispar (ohniváčik veľký)
Lycaena dispar (ohniváčik veľký)
Lycaena dispar (ohniváčik veľký)
Lycaena phlaeas (ohniváčik čiernokrídly)
Lycaena phlaeas (ohniváčik čiernokrídly)
Lycaena virgaureae (ohniváčik zlatobyľový)
Lycaena virgaureae (ohniváčik zlatobyľový)
Lycaena virgaureae (ohniváčik zlatobyľový)
Lycaena virgaureae (ohniváčik zlatobyľový)
Lycia hirtaria (piadivka chlpatá)
Lycia hirtaria (piadivka chlpatá)
Lycia pomonaria
Lycia pomonaria
Lycophotia porphyrea (mora pruhovaná)
Lycophotia porphyrea (mora pruhovaná)
Lygephila craccae (morica viková)
Lygephila craccae (morica viková)
Lymantria dispar (mníška veľkohlavá)
Lymantria dispar (mníška veľkohlavá)
Lythria purpuraria (piadivka purpurová)
Lythria purpuraria (piadivka purpurová)

M

Macdunnoughia confusa (mora kvapkoškvrnná)
Macdunnoughia confusa (mora kvapkoškvrnná)
Macroglossum stellatarum (lišaj marinkový)
Macroglossum stellatarum (lišaj marinkový)
Macrothylacia rubi (priadkovec černicový)
Macrothylacia rubi (priadkovec černicový)
Macrothylacia rubi (priadkovec černicový)
Macrothylacia rubi (priadkovec černicový)
Maculinea rebeli (modráčik Rebelov)
Maculinea rebeli (modráčik Rebelov)
Maculinea rebeli (modráčik Rebelov)
Maculinea rebeli (modráčik Rebelov)
Maniola jurtina (očkáň lúčny)
Maniola jurtina (očkáň lúčny)
Marumba quercus (lišaj dubový)
Marumba quercus (lišaj dubový)
Marumba quercus (lišaj dubový)
Marumba quercus (lišaj dubový)
Melanargia galathea (očkáň timotejkový)
Melanargia galathea (očkáň timotejkový)
Melitaea aurelia
Melitaea aurelia
Melitaea aurelia
Melitaea aurelia
Melitaea cinxia (hnedáčik mriežkovaný)
Melitaea cinxia (hnedáčik mriežkovaný)
Melitaea didyma
Melitaea didyma
Melitaea didyma (hnedáčik pyštekový)
Melitaea didyma (hnedáčik pyštekový)
Mesotype parallelolineata (semenovka púpavová)
Mesotype parallelolineata (semenovka púpavová)
Mesotype parallelolineata (semenovka púpavová)
Mesotype parallelolineata (semenovka púpavová)
Metachrostis velocior (morička)
Metachrostis velocior (morička)
Metasia ophialis (vijačka očkatá)
Metasia ophialis (vijačka očkatá)
Metasia ophialis (vijačka očkatá)
Metasia ophialis (vijačka očkatá)
Microloxia herbaria
Microloxia herbaria
Micropterix aruncella (potočníkovec machový)
Micropterix aruncella (potočníkovec machový)
Miltochrista miniata (lišajníkovec červenkastý)
Miltochrista miniata (lišajníkovec červenkastý)
Miltochrista miniata (lišajníkovec červenkastý)
Miltochrista miniata (lišajníkovec červenkastý)
Miltochrista miniata (lišajníkovec červenkastý)
Miltochrista miniata (lišajníkovec červenkastý)
Mimas tiliae (lišaj lipový)
Mimas tiliae (lišaj lipový)
Mimas tiliae (lišaj lipový)
Mimas tiliae (lišaj lipový)
Minetia cf. crinitus (zdobka žilkovaná)
Minetia cf. crinitus (zdobka žilkovaná)
Minetia criella (zdobka chlpatá)
Minetia criella (zdobka chlpatá)
Mompha subbistrigella (psotička vrbovková)
Mompha subbistrigella (psotička vrbovková)
Monopis obviella (moľa kožková)
Monopis obviella (moľa kožková)
Myelois circumvoluta (vijačka štetková)
Myelois circumvoluta (vijačka štetková)
Mythimna albipuncta (mora bielobodá)
Mythimna albipuncta (mora bielobodá)
Mythimna conigera (mora škoricová)
Mythimna conigera (mora škoricová)
Mythimna l-album (mora bieločiara)
Mythimna l-album (mora bieločiara)
Mythimna l-album (mora bieločiara)
Mythimna l-album (mora bieločiara)
Mythimna pallens (mora hviezdicová)
Mythimna pallens (mora hviezdicová)
Mythimna sicula
Mythimna sicula

N

Nemophora degeerella (adéla De Geerova)
Nemophora degeerella (adéla De Geerova)
Nemophora degeerella (adéla De Geerova)
Nemophora degeerella (adéla De Geerova)
Nemophora fasciella (adéla marulková)
Nemophora fasciella (adéla marulková)
Nemophora fasciella (adéla marulková)
Nemophora fasciella (adéla marulková)
Nemophora metallica (adéla chrastavcová)
Nemophora metallica (adéla chrastavcová)
Nemophora metallica (adéla chrastavcová)
Nemophora metallica (adéla chrastavcová)
Neozephyrus quercus (ostrôžkár dubový)
Neozephyrus quercus (ostrôžkár dubový)
Neozephyrus quercus (ostrôžkár dubový)
Neozephyrus quercus (ostrôžkár dubový)
Nephopterix angustella (vijačka úzkokrídla)
Nephopterix angustella (vijačka úzkokrídla)
Noctua fimbriata (mora zemiaková)
Noctua fimbriata (mora zemiaková)
Noctua fimbriata (mora zemiaková)
Noctua fimbriata (mora zemiaková)
Noctua janthina (mora áronová)
Noctua janthina (mora áronová)
Nola cucullatella (drobnička trnková)
Nola cucullatella (drobnička trnková)
Nomophila noctuella (vijačka sťahovavá)
Nomophila noctuella (vijačka sťahovavá)
Notocelia cynosbatella (obaľovač trojbodý)
Notocelia cynosbatella (obaľovač trojbodý)
Notocelia cynosbatella (obaľovač trojbodý)
Notocelia cynosbatella (obaľovač trojbodý)
Notocelia roborana (obaľovač stromový)
Notocelia roborana (obaľovač stromový)
Notocelia trimaculana (obaľovač podlesný)
Notocelia trimaculana (obaľovač podlesný)
Nycteola columbana
Nycteola columbana
Nycterosea obstipata (piadivka sťahovavá)
Nycterosea obstipata (piadivka sťahovavá)
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros

O

Ocrasa glaucinalis (vijačka slamová)
Ocrasa glaucinalis (vijačka slamová)
Olethreutes arcuella (obaľovač hrabankový)
Olethreutes arcuella (obaľovač hrabankový)
Olethreutes arcuella (obaľovač hrabankový)
Olethreutes arcuella (obaľovač hrabankový)
Oligia strigilis (sivkavec obyčajný)
Oligia strigilis (sivkavec obyčajný)
Oncocera semirubella (vijačka lucernová)
Oncocera semirubella (vijačka lucernová)
Orophia ferrugella (zdobka zvončeková)
Orophia ferrugella (zdobka zvončeková)
Orthosia cerasi
Orthosia cerasi
Orthosia cerasi (mora lipová)
Orthosia cerasi (mora lipová)
Orthosia cruda (mora dubová)
Orthosia cruda (mora dubová)
Orthosia cruda (mora dubová)
Orthosia cruda (mora dubová)
Ostrinia nubilalis (vijačka kukuričná)
Ostrinia nubilalis (vijačka kukuričná)
Ourapteryx sambucaria (listnatka bazová)
Ourapteryx sambucaria (listnatka bazová)
Oxyptilus chrysodactyla (pierkavec jastrabníkový)
Oxyptilus chrysodactyla (pierkavec jastrabníkový)
Oxyptilus chrysodactyla (pierkavec jastrabníkový)
Oxyptilus chrysodactyla (pierkavec jastrabníkový)

P

Palpita vitrealis (vijačka olivová)
Palpita vitrealis (vijačka olivová)
Pammene giganteana (plodokaz jarný)
Pammene giganteana (plodokaz jarný)
Pancalia leuwenhoekella (zdobníček Leeuwenhoekov)
Pancalia leuwenhoekella (zdobníček Leeuwenhoekov)
Pancalia leuwenhoekella (zdobníček Leeuwenhoekov)
Pancalia leuwenhoekella (zdobníček Leeuwenhoekov)
Pandemis dumetana (obaľovač žihľavový)
Pandemis dumetana (obaľovač žihľavový)
Panemeria tenebrata (sivkavec rožcový)
Panemeria tenebrata (sivkavec rožcový)
Panolis flammea (mora borovicová)
Panolis flammea (mora borovicová)
Panolis flammea (mora borovicová)
Panolis flammea (mora borovicová)
Parahypopta caestrum (drevotoč stepný)
Parahypopta caestrum (drevotoč stepný)
Parascythris muelleri (tmavomôľka Müllerova)
Parascythris muelleri (tmavomôľka Müllerova)
Paraswammerdamia nebulella (priadzovec hlohový)
Paraswammerdamia nebulella (priadzovec hlohový)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Parnassius mnemosyne (jasoň chochlačkový)
Parnassius mnemosyne (jasoň chochlačkový)
Parnassius mnemosyne (jasoň chochlačkový)
Parnassius mnemosyne (jasoň chochlačkový)
Parornix anglicella (psotka hlohová)
Parornix anglicella (psotka hlohová)
Parornix torquillella (psotka krovinová)
Parornix torquillella (psotka krovinová)
Pediasia contaminella (trávovec kostravový)
Pediasia contaminella (trávovec kostravový)
Pediasia contaminella (trávovec kostravový)
Pediasia contaminella (trávovec kostravový)
Pelochrista hepatariana (obaľovač uhorský)
Pelochrista hepatariana (obaľovač uhorský)
Pelurga comitata (piadivka lobodová)
Pelurga comitata (piadivka lobodová)
Pempelia formosa (vijačka vrstová)
Pempelia formosa (vijačka vrstová)
Pennisetia hylaeiformis (podobník pravčelovitý)
Pennisetia hylaeiformis (podobník pravčelovitý)
Penthophera morio (smutník trávový)
Penthophera morio (smutník trávový)
Perigrapha i-cinctum (mora ozdobná)
Perigrapha i-cinctum (mora ozdobná)
Perizoma alchemillata (semenovka konopnicová)
Perizoma alchemillata (semenovka konopnicová)
Perizoma blandiata (semenovka očianková)
Perizoma blandiata (semenovka očianková)
Perizoma blandiata (semenovka očianková)
Perizoma blandiata (semenovka očianková)
Phaiogramma etruscaria (piadivka smldníková)
Phaiogramma etruscaria (piadivka smldníková)
Phaiogramma etruscaria (piadivka smldníková)
Phaiogramma etruscaria (piadivka smldníková)
Phaiogramma etruscaria (piadivka smldníková)
Phaiogramma etruscaria (piadivka smldníková)
Phalera bucephala (faléra lipová)
Phalera bucephala (faléra lipová)
Phalera bucephala (faléra lipová)
Phalera bucephala (faléra lipová)
Phalonidia contractana (zvinúvač šalátový)
Phalonidia contractana (zvinúvač šalátový)
Phalonidia contractana (zvinúvač šalátový)
Phalonidia contractana (zvinúvač šalátový)
Pharmacis carna (hrotokrídlovec horský)
Pharmacis carna (hrotokrídlovec horský)
Phiaris palustrana (obaľovač machový)
Phiaris palustrana (obaľovač machový)
Phiaris palustrana (obaľovač machový)
Phiaris palustrana (obaľovač machový)
Phlogophora meticulosa (sivkavec mramorovaný)
Phlogophora meticulosa (sivkavec mramorovaný)
Phyllodesma tremulifolium (priadkovec jaseňový)
Phyllodesma tremulifolium (priadkovec jaseňový)
Phyllodesma tremulifolium (priadkovec jaseňový)
Phyllodesma tremulifolium (priadkovec jaseňový)
Phyllonorycter cf. sagitella (ploskáčik osikový)
Phyllonorycter cf. sagitella (ploskáčik osikový)
Phyllonorycter hilarella (ploskáčik vrbinný)
Phyllonorycter hilarella (ploskáčik vrbinný)
Phyllonorycter quercifoliella (ploskáčik listový)
Phyllonorycter quercifoliella (ploskáčik listový)
Phytometra viridaria (pamora horčinková)
Phytometra viridaria (pamora horčinková)
Pieris napi (mlynárik repkový)
Pieris napi (mlynárik repkový)
Pieris rapae (mlynárik repový)
Pieris rapae (mlynárik repový)
Platyperigea ingrata
Platyperigea ingrata
Platytes cerussella (trávovec lipnicový)
Platytes cerussella (trávovec lipnicový)
Plebeius argus (modráčik čiernoobrúbený)
Plebeius argus (modráčik čiernoobrúbený)
Plebeius argus (modráčik čiernoobrúbený)
Plebeius argus (modráčik čiernoobrúbený)
Pleurota aristella (zdobka klasová)
Pleurota aristella (zdobka klasová)
Pleurota bicostella (zdobka vresová)
Pleurota bicostella (zdobka vresová)
Pleurota punctella
Pleurota punctella
Plodia interpunctella
Plodia interpunctella
Plutella xylostella (molička kapustová)
Plutella xylostella (molička kapustová)
Plutella xylostella (molička kapustová)
Plutella xylostella (molička kapustová)
Polia bombycina (mora ihlicová)
Polia bombycina (mora ihlicová)
Polygonia c-album (babôčka zubatokrídla)
Polygonia c-album (babôčka zubatokrídla)
Polygonia c-album (babôčka zubatokrídla)
Polygonia c-album (babôčka zubatokrídla)
Polygonia egea (babôčka liesková)
Polygonia egea (babôčka liesková)
Polyommatus coridon
Polyommatus coridon
Polyommatus daphnis (modráčik hnedoškvrnný)
Polyommatus daphnis (modráčik hnedoškvrnný)
Polyommatus icarus (modráčik obyčajný)
Polyommatus icarus (modráčik obyčajný)
Polyommatus semiargus (modráčik lesný)
Polyommatus semiargus (modráčik lesný)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyommatus slovacus (modráčik slovenský)
Polyphaenis sericata (sivkavec svíbový)
Polyphaenis sericata (sivkavec svíbový)
Polyploca ridens (môrka dubová)
Polyploca ridens (môrka dubová)
Polypogon tentacularia (pamora hmatadlová)
Polypogon tentacularia (pamora hmatadlová)
Pontia edusa (mlynárik rezedový)
Pontia edusa (mlynárik rezedový)
Pristerognatha fuligana (obaľovač netýkavkový)
Pristerognatha fuligana (obaľovač netýkavkový)
Prochoreutis myllerana (listomôľka Myllerova)
Prochoreutis myllerana (listomôľka Myllerova)
Proserpinus proserpina (lišaj pupalkový)
Proserpinus proserpina (lišaj pupalkový)
Pseudopanthera macularia (listnatka hluchavková)
Pseudopanthera macularia (listnatka hluchavková)
Pseudopostega crepusculella (štetinkavec mätový)
Pseudopostega crepusculella (štetinkavec mätový)
Pterophorus pentadactyla (pierkavec povojový)
Pterophorus pentadactyla (pierkavec povojový)
Pterostoma palpina (chochlatka dvojzúbková)
Pterostoma palpina (chochlatka dvojzúbková)
Pterostoma palpina (chochlatka dvojzúbková)
Pterostoma palpina (chochlatka dvojzúbková)
Pterostoma palpina (chochlatka dvojzúbková)
Pterostoma palpina (chochlatka dvojzúbková)
Ptilodon cucullina (chochlatka brekyňová)
Ptilodon cucullina (chochlatka brekyňová)
Ptilodon cucullina (chochlatka brekyňová)
Ptilodon cucullina (chochlatka brekyňová)
Ptycholoma lecheana (obaľovač jaseňový)
Ptycholoma lecheana (obaľovač jaseňový)
Pyralis farinalis (vijačka domová)
Pyralis farinalis (vijačka domová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyralis regalis (vijačka fialová)
Pyrausta aurata (vijačka zlatoškvrnná)
Pyrausta aurata (vijačka zlatoškvrnná)
Pyrausta cingulata (vijačka šalviová)
Pyrausta cingulata (vijačka šalviová)
Pyrausta nigrata (vijačka čierna)
Pyrausta nigrata (vijačka čierna)
Pyrausta purpuralis (vijačka purpurová)
Pyrausta purpuralis (vijačka purpurová)
Pyrausta purpuralis (vijačka purpurová)
Pyrausta purpuralis (vijačka purpurová)
Pyrausta sanguinalis (vijačka krvavočervená)
Pyrausta sanguinalis (vijačka krvavočervená)
Pyrgus armoricanus
Pyrgus armoricanus
Pyrgus carthami (súmračník ibišový)
Pyrgus carthami (súmračník ibišový)
Pyrgus carthami (súmračník ibišový)
Pyrgus carthami (súmračník ibišový)
Pyrgus malvae (súmračník jahodový)
Pyrgus malvae (súmračník jahodový)
Pyrgus malvae (súmračník jahodový)
Pyrgus malvae (súmračník jahodový)
Pyrrhia umbra (sivkavec tônistý)
Pyrrhia umbra (sivkavec tônistý)

R

Recurvaria leucatella (psota hrušková)
Recurvaria leucatella (psota hrušková)
Rhagades pruni (zelenáčik trnkový)
Rhagades pruni (zelenáčik trnkový)
Rhigognostis hufnagelii
Rhigognostis hufnagelii
Rhigognostis hufnagelii (molička Hufnagelova)
Rhigognostis hufnagelii (molička Hufnagelova)
Rhodometra sacraria (piadica stavikrvová)
Rhodometra sacraria (piadica stavikrvová)
Rhodostrophia vibicaria (piadica prútnatcová)
Rhodostrophia vibicaria (piadica prútnatcová)
Rhodostrophia vibicaria (piadica prútnatcová)
Rhodostrophia vibicaria (piadica prútnatcová)
Rhyacionia  buoliana (obaľovač mládnikový)
Rhyacionia buoliana (obaľovač mládnikový)
Rhyacionia buoliana (obaľovač mládnikový)
Rhyacionia buoliana (obaľovač mládnikový)

S

Sabra harpagula (srpokrídlovec lipový)
Sabra harpagula (srpokrídlovec lipový)
Saturnia pyri
Saturnia pyri
Saturnia pyri (okáň hruškový)
Saturnia pyri (okáň hruškový)
Saturnia pyri (okáň hruškový)
Saturnia pyri (okáň hruškový)
Saturnia pyri (okáň hruškový)
Saturnia pyri (okáň hruškový)
Satyrium spini (ostrôžkár trnkový)
Satyrium spini (ostrôžkár trnkový)
Satyrium w-album (ostrôžkár brestový)
Satyrium w-album (ostrôžkár brestový)
Scoliopteryx libatrix (mora pivničná)
Scoliopteryx libatrix (mora pivničná)
Scolitantides orion (modráčik rozchodníkový)
Scolitantides orion (modráčik rozchodníkový)
Scoparia pyralella (sivenka lúčna)
Scoparia pyralella (sivenka lúčna)
Scopula immorata (piadica kockovaná)
Scopula immorata (piadica kockovaná)
Scopula ornata (piadica okrášlená)
Scopula ornata (piadica okrášlená)
Scotopteryx bipunctaria (piadivka hrdobarková)
Scotopteryx bipunctaria (piadivka hrdobarková)
Scotopteryx chenopodiata (piadivka stoklasová)
Scotopteryx chenopodiata (piadivka stoklasová)
Scythris cuspidella (tmavomôľka škvrnitá)
Scythris cuspidella (tmavomôľka škvrnitá)
Scythris obscurella (tmavomôľka veľká)
Scythris obscurella (tmavomôľka veľká)
Scythropia crataegella (priadzovec trnkový)
Scythropia crataegella (priadzovec trnkový)
Selenia tetralunaria (listnatka štvormesiačková)
Selenia tetralunaria (listnatka štvormesiačková)
Semioscopis steinkellneriana (ploskáč Steinkellnerov)
Semioscopis steinkellneriana (ploskáč Steinkellnerov)
Sesia apiformis (podobník sršňovitý)
Sesia apiformis (podobník sršňovitý)
Sesia apiformis (podobník sršňovitý)
Sesia apiformis (podobník sršňovitý)
Sitochroa verticalis (vijačka lobodová)
Sitochroa verticalis (vijačka lobodová)
Smerinthus ocellatus (lišaj pávooký)
Smerinthus ocellatus (lišaj pávooký)
Smerinthus ocellatus (lišaj pávooký)
Smerinthus ocellatus (lišaj pávooký)
Sophronia consanguinella
Sophronia consanguinella
Sophronia sicariellus (psota lúčna)
Sophronia sicariellus (psota lúčna)
Spatalia argentina (chochlatka striebroškvrnná)
Spatalia argentina (chochlatka striebroškvrnná)
Spilosoma lubricipeda (spriadač obyčajný)
Spilosoma lubricipeda (spriadač obyčajný)
Stathmopoda pedella (zdobka jelšová)
Stathmopoda pedella (zdobka jelšová)
Stauropus fagi (hranostajník bukový)
Stauropus fagi (hranostajník bukový)
Stegania dilectaria (listnatka lindová)
Stegania dilectaria (listnatka lindová)
Stegania dilectaria (listnatka lindová)
Stegania dilectaria (listnatka lindová)
Symmoca signatella
Symmoca signatella
Syncopacma cf. taeniolella (psota rubopáskatá)
Syncopacma cf. taeniolella (psota rubopáskatá)
Syndemis musculana (obaľovač šedý)
Syndemis musculana (obaľovač šedý)

T

Teleiodes vulgella (psota hlohová)
Teleiodes vulgella (psota hlohová)
Thera cf.britannica (piadivka britská)
Thera cf.britannica (piadivka britská)
Thera firmata (piadivka borovicová)
Thera firmata (piadivka borovicová)
Thera firmata (piadivka borovicová)
Thera firmata (piadivka borovicová)
Thera vetustata (piadivka jedľová)
Thera vetustata (piadivka jedľová)
Thetidia smaragdaria (piadivka smaragdová)
Thetidia smaragdaria (piadivka smaragdová)
Thyris fenestrella (oknáčik plamienkový)
Thyris fenestrella (oknáčik plamienkový)
Timandra comae (piadica štiavcová)
Timandra comae (piadica štiavcová)
Tinea semifulvella (moľa žltá)
Tinea semifulvella (moľa žltá)
Trachycera suavella (vijačka hlohová)
Trachycera suavella (vijačka hlohová)
Trichiura crataegi (priadkovec hlohový)
Trichiura crataegi (priadkovec hlohový)
Triodia sylvina (hrotokrídlovec šalátový)
Triodia sylvina (hrotokrídlovec šalátový)

U

Udea olivalis (vijačka chmeľová)
Udea olivalis (vijačka chmeľová)
Uresiphita gilvata (vijačka kručinková)
Uresiphita gilvata (vijačka kručinková)

V

Valeria oleagina (mora olivová)
Valeria oleagina (mora olivová)
Valeria oleagina (mora olivová)
Valeria oleagina (mora olivová)
Valeria oleagina (mora olivová)
Valeria oleagina (mora olivová)
Vanessa atalanta (babôčka admirálska)
Vanessa atalanta (babôčka admirálska)

W

Watsonalla binaria (srpokrídlovec dubový)
Watsonalla binaria (srpokrídlovec dubový)
Watsonalla cultraria (srpokrídlovec bukový)
Watsonalla cultraria (srpokrídlovec bukový)
Watsonalla cultraria (srpokrídlovec bukový)
Watsonalla cultraria (srpokrídlovec bukový)

X

Xanthocrambus saxonellus (trávovec žltý)
Xanthocrambus saxonellus (trávovec žltý)
Xanthorhoe biriviata (piadivka netýkavková)
Xanthorhoe biriviata (piadivka netýkavková)
Xestia c-nigrum (mora čiernosŕpková)
Xestia c-nigrum (mora čiernosŕpková)

Y

Yponomeuta cf. cagnagella (priadzovec mukyňový)
Yponomeuta cf. cagnagella (priadzovec mukyňový)
Yponomeuta malinellus (priadzovec jabloňový)
Yponomeuta malinellus (priadzovec jabloňový)
Yponomeuta plumbella (priadzovec bršlenový)
Yponomeuta plumbella (priadzovec bršlenový)
Yponomeuta plumbella (priadzovec bršlenový)
Yponomeuta plumbella (priadzovec bršlenový)
Ypsolopha ustella (molička topoľová)
Ypsolopha ustella (molička topoľová)

Z

Zanclognatha tarsipennalis (pamora hnedožltá)
Zanclognatha tarsipennalis (pamora hnedožltá)
Zeiraphera isertana (obaľovač hálkový)
Zeiraphera isertana (obaľovač hálkový)
Zerynthia polyxena (pestroň vlkovcový)
Zerynthia polyxena (pestroň vlkovcový)
Zygaena carniolica (vretienka vičencová)
Zygaena carniolica (vretienka vičencová)
Zygaena carniolica (vretienka vičencová)
Zygaena carniolica (vretienka vičencová)
Zygaena carniolica (vretienka vičencová)
Zygaena carniolica (vretienka vičencová)
Zygaena filipendulae (vretienka obyčajná)
Zygaena filipendulae (vretienka obyčajná)
Zygaena laeta
Zygaena laeta
Zygaena lonicerae (vretienka päťbodá)
Zygaena lonicerae (vretienka päťbodá)