Vtáci okolia Piešťan

Celkový počet fotogafií: 38

A

Aegithalos caudatus (mlynárka dlhochvostá)
Aegithalos caudatus (mlynárka dlhochvostá)
Ardea cinerea (volavka popolavá)
Ardea cinerea (volavka popolavá)
Asio otus (myšiarka ušatá)
Asio otus (myšiarka ušatá)

C

Ciconia ciconia (bocian biely)
Ciconia ciconia (bocian biely)
Columba palumbus (holub hrivnák)
Columba palumbus (holub hrivnák)
Cygnus cygnus (labuť spevavá)
Cygnus cygnus (labuť spevavá)
Cygnus cygnus (labuť spevavá)
Cygnus cygnus (labuť spevavá)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)
Cygnus olor (labuť veľká)

E

Egretta alba (beluša veľká)
Egretta alba (beluša veľká)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)
Erithacus rubecula (červienka obyčajná)

F

Fulica atra (lyska čierna)
Fulica atra (lyska čierna)

G

Gallinula chloropus (sliepočka vodná)
Gallinula chloropus (sliepočka vodná)
Gavia stellata (potáplica malá)
Gavia stellata (potáplica malá)

M

Merops apiaster (včelárik zlatý)
Merops apiaster (včelárik zlatý)

N

Nycticorax nycticorax (chavkoš nočný)
Nycticorax nycticorax (chavkoš nočný)

P

Passer domesticus (vrabec domový)
Passer domesticus (vrabec domový)
Passer montanus (vrabec poľný)
Passer montanus (vrabec poľný)
Picus viridis (žlna zelená)
Picus viridis (žlna zelená)

R

Rallus aquaticus (chriašteľ vodný)
Rallus aquaticus (chriašteľ vodný)
Regulus regulus (králik zlatohlavý)
Regulus regulus (králik zlatohlavý)
Remiz pendulinus (kúdelníčka lužná)
Remiz pendulinus (kúdelníčka lužná)

S

Saxicola torquata (pŕhľaviar čiernohlavý)
Saxicola torquata (pŕhľaviar čiernohlavý)
Serinus serinus (kanárik poľný)
Serinus serinus (kanárik poľný)
Sitta europaea (brhlík obyčajný)
Sitta europaea (brhlík obyčajný)
Sylvia atricapilla (penica čiernohlavá)
Sylvia atricapilla (penica čiernohlavá)

T

Tachybaptus ruficollis (potápka malá)
Tachybaptus ruficollis (potápka malá)
Turdus merula (drozd čierny)
Turdus merula (drozd čierny)
Turdus merula (drozd čierny)
Turdus merula (drozd čierny)
Turdus philomelos (drozd plavý)
Turdus philomelos (drozd plavý)
Turdus pilaris (drozd čvíkotavý)
Turdus pilaris (drozd čvíkotavý)